Kafeemangee…

heerlijk tafelen

welgekend voor zijn strofrietjes

wegens uitzonderlijke omstandigheden zal kafeemagee tijdelijk gesloten zijn.